Chong (Tjong) Yong Hian - (Husband)  
 
 
  张爵干(榕轩)  
     
     
  Aunt Hsi       Aunt Liu  
  慧庄       刘氏  
  *wife No.1   *wife No.2  
 
 
 
 
  Pu Ching  Kung We  Kung Lip  Kung Tat San Jin (F) Fu Jin (F) Yun Jin (F) Fo Jin (F) Lai Liong   
  张浩龙(步青)    
     
     
  Li See Lee Tun Sam Lee Tun Pat --------------------------------------------------------------------------------------------- Cheah Suan Kee  
 
*wife No.1
*wife No.2
*wife No.3
  *wife No.7    
   
 
   
     
  Tung Ho  Njie Yun (F) Tung Yan  Njie Kuin (F) Njie Kui (F) Njie Lun (F) Toong Choong  Phaik Suat (F)  
  张东春    
       
   
  Cheah Kooi Sim Chak Wai Lin Fong Joo Sim    
 
 
    *wife No.1
*wife No.2
(Husband)    
 
 
   
   
  Moon Lean (F) Sun Yit Sun Yeh  Sun Thien  Sun Ming  Mei Lean (F) Sun Fu Ma Lean (F) Fong Sin Whye